Nyheter - Projekt

2019-04-20.
Holgerfastigheter bygger nytt yttertak på Rörbecksgatan 9.

MCA Bygg AB har gjort ett fantastiskt jobb.

2019-07-01.
Holgerfastigheter slutför byggnation av hyresrätter i Vinberg (marklägenheter). Inflyttning i augusti 2020.

2021-04-01.

Holgerfastigheter investerar och bygger ny ICA Nära butik i Träslövsläge, Varberg tillsammans med Bröderna CM Nilsson.
Etapp 1 omfattar ny ICA Nära butik om 1000 kvm BTA, inflyttning våren 2022.
Etapp 2 omfattar kompletternade centrumservice om minst 1000 kvm BTA, byggstart efter 2022.