Nyheter - Projekt

2019-04-20.
Holgerfastigheter bygger nytt yttertak på Rörbecksgatan 9.

MCA Bygg AB har gjort ett fantastiskt jobb.

2019-07-01.
Holgerfastigheter slutför byggnation av hyresrätter i Vinberg (marklägenheter). Inflyttning i augusti 2020.

2019-04-01.
Holgerfastigheter köper mark/fastighet vid Tångarondellen.
Affärsläge! Möjlighet att påverka framtida handelsetablering.
Kontakta: Holgerfastigheter.


2019-06-08.

Holgerfastigheter köper andel av markfastighet för handelsutveckling i Varberg tillsammans med bröderna Nilsson (lokala ICA-handlare).
Etapp 1 omfattar ny ICA butik om 1000 kvm BTA, byggstart våren 2021.
Etapp 2 omfattar kompletternade handel och/eller service om minst 1000 kvm BTA, byggstart efter 2022.


2019-08-09.

Holgerfastigheter utför takvård på Möllegatan 4.
Entreprenör: Ren Miljö Tak och Fasadvård AB.